Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Ökad nationell testning och smittspårning för covid-19, 2021 – Ändringsöverenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om utbetalning av ersättning till regionerna Diarienummer: S2021/06452

Publicerad

Efter överläggningar har staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) slutit en ändringsöverenskommelse om utbetalning av ersättning till regionerna. Detta med anledning av ökad nationell testning och smittspårning för covid-19.

Ladda ner: