Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Insatser inom området psykisk hälsa – Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) Diarienummer: S2020/00441/FS

Publicerad

Regeringen godkänner överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om Insatser inom området psykisk hälsa 2020.

Ladda ner:

Efter överläggningar har företrädare för Socialdepartementet och SKR tagit fram en överenskommelse mellan staten och SKR insatser inom området psykisk hälsa 2020.

För 2020 avsätter regeringen 1 716 000 000 kronor för ändamålet.