Överenskommelse och avtal från Socialdepartementet

Patientmiljarden. Insatser för att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården Diarienummer: S2017/07321/FS

Publicerad

En överenskommelse har träffats mellan staten och SKL om en satsning på att förbättra tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården.
Medel inom ramen för överenskommelsen avseende 2018 uppgår till sammanlagt
998 000 000 kronor.

Ladda ner:

Överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kan användas inom områden där regeringen och SKL gemensamt identifierat ett utvecklingsbehov, för att stimulera en förbättring i verksamheterna. Genom överenskommelser kan insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Pressmeddelande: Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden