Statens jordbruksverk (SJV)

Statens jordbruksverk (SJV) är förvaltningsmyndighet på det jordbrukspolitiska området och har ansvar för frågor som gäller jordbruk, djurhållning, trädgård, rennäring och landsbygdsutveckling. Jordbruksverket är även chefsmyndighet för landets distriktsveterinärer.