Kontaktuppgifter till departementens registratorer

E-post till statsråden eller till departementen skickas till registrator för respektive departement.

Registratorernas e-postadresser är uppbyggda enligt följande: departementsnamnet.registrator@regeringskansliet.se.

 

Kontakt

Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Arbetsmarknadsdepartementet
Registrator, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Finansdepartementet
Registrator, Försvarsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 89
e-post till Registrator, Försvarsdepartementet
Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Registrator, Infrastrukturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Infrastrukturdepartementet
Registrator, Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Justitiedepartementet
Registrator, Kulturdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Kulturdepartementet
Registrator, Miljödepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Miljödepartementet
Registrator, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Näringsdepartementet
Registrator, Socialdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Socialdepartementet
Registrator, Statsrådsberedningen
Telefon 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Statsrådsberedningen
Registrator, Utbildningsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
Besöksadress Drottninggatan 16
e-post till Registrator, Utbildningsdepartementet
Registrator, Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-723 11 76
e-post till Registrator, Utrikesdepartementet

Öppettider

Registratorskontorets ordinarie öppettider är måndag till fredag kl. 09.00 – 16.00.