Kommenterad dagordning inför Rådets möte (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 13-14 mars 2023 Diarienummer: S2023/00869

Publicerad

Ladda ner:

På EPSCO-rådets möte den 13 till 14 mars 2023 finns följande punkter på dagordningen:

  • Den europeiska planeringsterminen 2023
  • Ett år efter Rysslands aggression mot Ukraina: sysselsättningssituationen och den sociala situationen i EU, med fokus på arbetsmarknadssituationen för flyktingar från Ukraina
  • Rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att ratificera 2019 års ILO-konvention om våld och trakasserier (nr 190)
  • Övriga frågor