Deltar i Nordiska Ministerrådet

Deltagare

Plats: Köpenhamn, Danmark