Praktik i Finansdepartementet

Finansdepartementet tar gärna emot praktikanter under vår- och höstterminerna när det finns förutsättningar för det.

Foto: Pontus Johansson

Som praktikant får du en unik möjlighet till inblick i Regeringskansliets uppgifter och processer. Vanligtvis följer du en handläggare i dennes vardag med allt vad det innebär. Du får sätta dig in i frågor av varierande karaktär och svårighetsgrad inom handledarens och avdelningens ansvarsområde. Du som är intresserad av samhällsfrågor, och nyfiken på hur en politiskt styrd organisation fungerar tror vi kommer att trivas och ha en stimulerande praktiktid hos oss.

Med praktikanter avses universitets- eller högskolepraktikanter eller praktikanter från Arbetsförmedlingen som deltar i något arbetsmarknadspolitiskt program. Vi tar som regel inte emot praktikanter från grundskola och gymnasium.

Praktiken görs vanligtvis under en vår- eller hösttermin, under ca 20 veckor. Tillträdesdatum, omfattning och längd på praktiken bestäms i samråd med dig som praktikant. Ingen ekonomisk ersättning utgår under praktiken.

Vi annonserar de lediga praktikplatserna på sidan Lediga praktikplatser. Du kan bara ansöka när vi annonserar efter praktikanter. Vi annonserar normalt i september/oktober för nästkommande vårtermin och i mars/april för nästkommande hösttermin.

Lediga praktikplatser

Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du beskriver vad du själv vill få ut av praktiken och varför du söker praktik i Finansdepartementet.

Kontakt

Registrator, Finansdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Fax 08-24 46 31
e-post till Registrator, Finansdepartementet

Genvägar

Om du vill se våra lediga jobb eller veta mer om Regeringskansliet som arbets- och praktikplats, gå till sidan Jobba hos oss.