Ett arbete i regeringens tjänst

Regeringskansliet är en politiskt styrd myndighet där regeringen avgör arbetets inriktning och vilka frågor som ska prioriteras. För att kunna ge regeringen bästa möjliga stöd krävs att du arbetar självständigt och med integritet.

Två kvinnor och en man sitter i ett möte.
Som tjänsteman ska du ta fram heltäckande underlag till regeringen och framföra sakliga argument. Därför är självständighet och integritet viktigt i arbetet. Foto: Pontus Johansson

Att arbeta inom Regeringskansliet ställer höga krav på att vara flexibel och kunna analysera ett problem från olika perspektiv, kunna hitta alternativa lösningar och följa den politiska debatten.

Som tjänsteman bistår du regeringen. I arbetet ingår att ta fram heltäckande underlag till regeringen och framföra sakliga argument. Därför är självständighet och integritet viktigt i arbetet.

Alla i Regeringskansliet, oavsett befattning, får ta ett stort eget ansvar för sina arbetsuppgifter.

De flesta är inte politiker

På Regeringskansliet jobbar ca 4 500 personer, varav omkring 200 är politiskt tillsatta. När ett regeringsskifte äger rum avgår de som är politiskt tillsatta, medan tjänstemännen arbetar kvar.