Att vara handläggare

Den vanligaste rollen i Regeringskansliet är handläggare. Inom det begreppet ryms många olika arbetsuppgifter. Gemensamt för alla handläggare är att arbetet rymmer såväl snabba leveranser som omfattande beslutsprocesser.

 • En man och två kvinnor sitter i möte.

  Att vara handläggare i Regeringskansliet kan innebära olika saker. De flesta handläggare arbetar med att ta fram olika typer av beslutsunderlag till regeringen.

  Foto: Pontus Johansson

 • Andra handläggare jobbar inom områden som kommunikation och personalfrågor.

  Foto: Pontus Johansson

 • Du får ofta ta ett stort ansvar för ditt område, vilket kräver engagemang, omdöme och servicekänsla.

  Foto: Pontus Johansson

 • I många handläggares uppgifter ingår att företräda Regeringskansliet och Sverige såväl nationellt som internationellt.

  Foto: Pontus Johansson

 • Förhandling, förankring och samverkan är grunden i ditt arbete.

  Foto: Pontus Johansson

Handläggare är ett samlingsbegrepp och jobbet som handläggare kan handla både om att arbeta med de politiska frågorna och att arbeta i en stödfunktion. Här ryms både specialister och generalister, strateger och genomförare, erfarna och nyanställda medarbetare.

Gemensamt för alla handläggare är att arbetet ofta sker i ett högt tempo med fokus på problemlösning och leverans. Förhandling, förankring och samverkan är grunden i arbetet och oavsett arbetsuppgift bidrar du till Regeringskansliets uppdrag, att stödja regeringen.

Ett arbete med både snabba och långsiktiga uppdrag

Handläggarens arbetsuppgifter är ofta komplexa och saknar givna svar. Som enskild medarbetare kan du få ett stort ansvar för ditt område, vilket kräver engagemang, omdöme och servicekänsla. Ständiga förändringar i verksamheten och omvärlden kräver också hög anpassningsförmåga.

Du förväntas kunna byta fokus och leverera snabbt, vilket ställer krav på din flexibilitet och förmåga att prestera. Samtidigt är arbetet ofta långsiktigt och beslutsprocesserna omfattande, vilket ställer krav på uthållighet.

Handläggare som arbetar med politiska frågor

Som handläggare på ett departement arbetar du mycket nära politiken utan att vara politiker. Du hjälper regeringen med att till exempel:

 • ta fram underlag och förslag till regeringsbeslut
 • utreda frågor av både nationell och internationell karaktär
 • delta i budget- och lagstiftningsprocesser
 • styra statliga myndigheter genom att ta fram underlag till regleringsbreven och följa upp verksamheten samt
 • delta i internationella förhandlingar, inom till exempel EU-området.

Internationella uppdrag

Många arbetsuppgifter har en internationell dimension vilket kan innebära dagliga, internationella kontakter. Man företräder då Sverige exempelvis i förhandlingar eller genom att delta i svenska delegationer vid stora internationella möten. Som utsänd vid någon av Sveriges ambassader, konsulat eller delegationer representerar du Sverige i andra länder eller inom internationella organisationer.

Handläggarens bakgrund och utbildning

Regeringskansliet söker personer med en akademisk utbildning och ofta med tidigare arbetslivserfarenhet. Det är vanligt att handläggarna har läst ekonomi, statsvetenskap eller juridik. Vilken inriktning på studierna som passar bäst varierar beroende på arbetsuppgifter och sakområde. Ibland söks en specialist inom ett visst område, till exempel en agronom, arbetsrättsjurist eller hovrättsassessor.