Arbetsmiljö och hälsa

Din arbetsmiljö är viktig för att du ska må bra och kunna jobba effektivt. Regeringskansliet arbetar på flera sätt för att främja en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa och åtgärda eventuella problem. Som medarbetare i Regeringskansliet är det viktigt att delta i arbetet med att utveckla arbetsmiljö och hälsa. Därför bedrivs ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Målen för arbetsmiljön finns beskrivna i Regeringskansliets arbetsmiljöpolicy.

Ladda ner:

En kvinna och två män pratar med varandra. I bakgrunden syns två personer till som också pratar med varandra.
Du bidrar till din egen arbetsmiljö genom öppen dialog och samverkan med arbetsgivaren. Foto: Pontus Johansson

Vad innebär det att arbeta i Regeringskansliet?

Arbetet i Regeringskansliet är stimulerande och kan periodvis ha högt tempo. I Regeringskansliets hälsolägesanalys identifieras följande friskfaktorer: stimulerande arbetsuppgifter, gott ledarskap, gott arbetsklimat och möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap. När det gäller det gränslösa arbetet i förhållande till det privata, är det viktigt att medarbetare och chefer har en dialog om nåbarhet.  

Regeringskansliet jobbar aktivt med att vara en attraktiv arbetsgivare när det gäller arbetsmiljö. Medarbetare har tillgång till friskvårdsbidrag, massage på arbetsplatsen till självkostnadspris, gym och inspirationsföreläsningar om hälsa.

Mer om hälsorelaterade förmåner under Förmåner och villkor

Du förväntas vara delaktig i arbetsmiljöarbetet

Som medarbetare förväntas man aktivt delta i arbetsmiljöarbetet genom att bland annat medverka i Regeringskansliets medarbetarundersökning, delta i dialogen på gemensamma möten och signalera till sin chef om man behöver stöd i vardagen.

Regeringskansliet har samverkansavtal vilket innebär att chefer, medarbetare och lokala parter tillsammans samverkar kring frågor som arbetsmiljö, kompetensförsörjning och arbetsorganisation. När samverkan skett är det ansvarig chef som fattar beslut.

Din fysiska arbetsmiljö

Regeringskansliet har olika former av arbetsplatser, öppna kontorslandskap och individuella rum. Behov av förbättringar upp fångas upp genom regelbundna fysiska skyddsronder.