Internationella MR-granskningar av Sverige

Europadomstolens beslut (2021-11-23) i målet S.A. mot Sverige

Publicerad

Fråga om prövningen av klagandens ärende i Ersättningsnämnden inneburit en kränkning av rätten till en rättvis rättegång (artikel 6) och tillgång till ett effektivt rättsmedel (artikel 13) i Europakonventionen.

Sammanfattning av beslutet

Europadomstolen avvisade klagomålet såsom uppenbart ogrundat i beslut meddelat den 16 december 2021.