Internationella MR-granskningar av Sverige från Utrikesdepartementet

ICCPR-kommitténs granskning (2021-07-23) av ärendet H.G. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klaganden till Afghanistan skulle strida mot artiklarna 7 och 17 i FN-konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann i sitt utlåtande att klagomålet skulle avvisas.