CAT:s granskning (2021-07-22) av ärendet L.H. m.fl. mot Sverige

Publicerad

Fråga om utvisning av klagandena till Ryssland skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.

Sammanfattning av granskningen: Kommittén fann att en utvisning av klagandena till Ryssland inte skulle strida mot artikel 3 i FN-konventionen mot tortyr m.m.