Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Finansdepartementet

Regeringen utvecklar finansiella stabilitetsrådet

Publicerad

Regeringen har beslutat att Kommittén för finansiell stabilitet ska upphöra och att ett finansiellt stabilitetsråd tillsätts som ska vara en del av Regeringskansliet. Beslutet fattades mot bakgrund av en utvärdering av finansiella stabilitetsrådet som genomfördes under 2023.

Utvärderingen av finansiella stabilitetsrådet visade att dess grundläggande funktion och utformning i huvudsak fungerar väl, men att rådets organisatoriska form och uppdragsbeskrivning behövde ses över. Regeringen beslutade därför den 1 februari att kommittén ska upphöra och att ett finansiellt stabilitetsråd som ska vara en del av Regeringskansliet tillsätts med start den 1 april 2024.  

Finansiella stabilitetsrådet består även fortsättningsvis av ett råd, en beredningsgrupp och ett kansli. Samtidigt uppdateras uppdragsbeskrivningen för att understryka behovet av att bredda diskussionen kring risker.

Laddar...