Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Regeringen ger Myndigheten för delaktighet uppdrag och Funktionsrätt Sverige medel inför Sveriges dialog med FN-kommittén

Publicerad

Sverige är ett av de länder som ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och har bjudits in till dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning i mars 2024 för att granska Sveriges kombinerade andra och tredje rapport till FN. Som en del i förberedelserna har regeringen beslutat att ge Myndigheten för delaktighet ett uppdrag att följa upp den kombinerade andra och tredje rapporten som togs fram. Regeringen har också fattat beslut om att bevilja organisationen Funktionsrätt Sveriges medel för uppföljning av deras alternativrapport.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter har bjudit in Sverige till dialog med FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning den 11–12 mars 2024. Syftet med dialogen är att granska den kombinerade andra och tredje rapporten från Sverige till kommittén som lämnades i november 2019.

Som en del i förberedelserna har regeringen beslutat att ge Myndigheten för delaktighet (MFD) uppdraget att ta fram ett uppdaterat underlag till den rapport som Sverige lämnade 2019.  Underlaget ska innehålla åtgärder vidtagna av regeringen under perioden 2019 till 2023 som bedöms relevanta att redovisa.

Regeringen har även fattat beslut om att bevilja organisationen Funktionsrätt Sveriges ansökan om bidrag på 60 000 kronor för en uppföljning av rapporten ”Respekt för rättigheter?”. I samband med att olika länder lämnar in sina rapporter har civilsamhällesorganisationer möjlighet att lämna in så kallade alternativrapporter, där de ger sin bild av hur medlemsstaten efterlever konventionen. Även denna rapport togs fram 2019. Rapporten redovisar organisationernas synpunkter på hur Sverige lever upp till FN:s konvention.

Vidare kommer regeringen att bjuda in till möte med civilsamhällets organisationer för att informera, få medskick samt erhålla fördjupad kunskap om de brister som organisationerna identifierat vad gäller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Det är ett viktigt steg i förberedelserna inför den stundande dialogen med FN-kommittén.

- Som socialtjänstminister är min ambition att fortsätta arbetet för en mer effektiv, systematisk och långsiktig hållbar funktionshinderspolitik i enlighet med FN-konventionen. Samtidigt som Sverige på många sätt är ett föregångsland för arbetet med rättigheter för personer med funktionsnedsättning, finns det också delar som behöver utvecklas och bli bättre. Därför är det här ett viktigt arbete och jag ser fram emot att ta del av båda rapporterna, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Laddar...