Hoppa till huvudinnehåll
Artikel från Socialdepartementet

Skyldighet att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen föreslås i ny lag

Publicerad

Regeringen föreslår en ny lag om skyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar för förmedling av barn från utlandet för adoption att lämna uppgifter till Adoptionskommissionen. Det föreslås också att en ny sekretessreglering införs i offentlighets- och sekretesslagen till skydd för uppgifter om enskilda i Adoptionskommissionens verksamhet.

Sedan i slutet av oktober 2021 har en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till i dag. Syftet med uppdraget är att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet. Utredningens lärdomar ska vara vägledande för utvecklingen av Sveriges internationella adoptions­verksamhet genom att föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten.

Regeringen bedömer att Adoptionskommissionen behöver kunna få del av fler uppgifter än i dag för att kunna fullgöra sitt utredningsuppdrag. Därför föreslås en uppgiftsskyldighet för myndigheter och auktoriserade sammanslutningar.

Det saknas ett tillräckligt sekretesskydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden i kommissionens verksamhet. Därför föreslås det också att sekretess ska gälla för uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden hos kommissionen i dess verksamhet som avser kartläggning och utredning av Sveriges inter­nationella adoptions­verksamhet, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 mars 2024.

Mer om utredningen

Regeringen beslutade den 28 oktober 2021 att ge en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera hur regelverk, organisering och processer inom Sveriges internationella adoptionsverksamhet har fungerat tillbaka i tiden fram till i dag. Syftet med uppdraget är att klargöra förekomsten av eventuella oegentligheter inom Sveriges inter­nationella adoptionsverksamhet och hur regeringen, berörda statliga myndigheter, kommuner, auktoriserade sammanslutningar, ideella organisationer och andra privata aktörer agerat och förhållit sig till eventuella oegentligheter utifrån respektive aktörs ansvar och roll.

Utred­ningens lärdomar ska ge vägledning för utvecklingen av Sveriges internationella adoptionsverksamhet genom att föreslå hur nuvarande regelverk, organisering och processer kan förändras och förstärkas i syfte att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten. Utred­ningen, som har antagit namnet Adoptions­kommissionen, ska redovisa sitt uppdrag senast den 16 december 2024.

Laddar...