Artikel från Finansdepartementet

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Publicerad

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016.

Delegationen från IMF genomförde under 2021 och 2022 besök i Sverige och träffade bland andra ett stort antal representanter från de finansiella stabilitetsmyndigheterna, Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken, och Riksgälden, men även representanter från svenska banker och andra finansiella institut.

– Den senaste tidens utveckling är en viktig påminnelse om varför vi behöver ha finansiella regleringar och effektiv tillsyn. Det är värdefullt att IMF har gjort en grundlig analys och att vi har möjlighet att ta del av deras resultat och rekommendationer, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

I IMF:s rapport (Financial System Stability Assessment, FSSA), som beslutades av IMF:s styrelse den 13 mars 2023, går deras huvudsakliga bedömningar och rekommendationer att läsa. Rapporten har nu publicerats på IMF:s webbplats.