Framtida fisket med Storbritannien på ministermöte

Publicerad

När EU:s fiskeministrar möts via video 22 februari är det fördelningen av fiskekvoter som delas med Storbritannien som står på agendan. Statssekreterare Per Callenberg representerar Sverige vid videomötet.

Pressbild på Per Callenberg
Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, representerar Sverige på videomötet. Kristian Pohl/Regeringskansliet

Fisket med Storbritannien

Vid förhandlingen av fiskekvoter inför 2021 saknades ett avtal med Storbritannien om relationen efter brexit, därför beslutade ministrarna om provisoriska kvoter för årets första tre månader. Beslutet gäller för de gemensamma bestånden.

EU och Storbritannien behöver nu komma överens om totala fångstmängder och övriga detaljer för de gemensamma fiskemöjligheterna för 2021 och för vissa djuphavsarter för perioden 2021–2022. På mötet ska ministrarna få information om läget och diskutera samrådet mellan EU och Storbritannien.

Regeringen anser att beslut om fisket ska fattas på vetenskaplig grund. Fisket ska också vara miljömässigt hållbart på sikt. Regeringen vill därför att EU och Storbritannien ska sträva efter långsiktiga gemensamma strategier för de delade bestånden.

Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, representerar Sverige vid videomötet.

Producerat av EU-representationen

Mer om fiskeministrarnas videomöte 22 februari

Portugisiska ordförandeskapet

Mer om arbetet i EU:s jordbruks- och fiskeråd (Agrifish)

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.