Artikel från Utrikesdepartementet

Frågor och svar inför utlandsresa under coronapandemin

Publicerad · Uppdaterad

För tillfället får UD många frågor om internationellt resande. Här nedan kan du ta del av svaren på de vanligaste frågorna.

Frågor inför utlandsresor

Oavsett var du ska resa vilar ett stort ansvar på dig som enskild resenär. Varje resenär bör hålla sig informerad om vilka inrese-, utrese- och förhållningsbestämmelser som gäller på resmålet och följa de lokala myndigheternas råd och regler. Se till att ha ett försäkringsskydd och kontrollera vad försäkringen täcker i din situation och för den resa du planerar. Tänk på att andra länder kan införa reserestriktioner med kort varsel, vilket kan påverka dina möjligheter att resa hem. Se därför till att ha marginaler för förseningar och extra kostnader.

Det finns fortfarande osäkerhet kring internationellt resande. Länder har olika restriktioner som stängda gränser, inreserestriktioner, karantänsbestämmelser och utegångsförbud och nya beslut kan fattas med kort varsel. Tillgången till sjukvård kan vara begränsad och störningar i flygtrafiken kvarstår. Det är därför det är viktigt att vara påläst innan man reser, ha ett försäkringsskydd och att resa med mer marginaler än man brukar göra.

Vilka inreseregler som gäller beror på vilket land du ska resa till. Många länder har infört krav på att du som resenär måste uppvisa ett negativt covid-19-test för att tillåtas resa in i landet. Som resenär måste du själv ta reda på om det finns krav på test samt vilket slags test det rör sig om. På Sweden Abroad finns vägledande information per land. Om du inte hittar svaret på din fråga där kan du kontakta det aktuella landets ambassad i Stockholm för mer information.

Transiteringsregler skiljer sig åt beroende på land. Ett flertal länder har infört begränsningar i möjligheten att transitera. Många länder har även infört krav på att du som resenär måste kunna uppvisa ett negativt covid-19-test för att tillåtas transitera. Svenska ambassader återger tillgänglig information från lokala myndigheter på Sweden Abroad men ibland kan regler ändras med kort varsel. Om du inte hittar den information du söker på Sweden Abroad kan du kontakta det aktuella landets ambassad i Stockholm för mer information.

Det finns vårdaktörer i hela landet som erbjuder tester för reseintyg (negativt covid-19-test) och hittas nog lättast genom sökning på internet. Tester för reseintyg finansieras inte av sjukvården utan du som behöver testa dig inför en resa måste själv stå för den kostnaden.

Reglerna skiljer sig åt mellan länder och innebär att du som planerar att resa behöver läsa på ordentligt innan din resa. Särskilt om du ska resa till fler än ett land kan du behöva göra ganska omfattande efterforskningar för att se till att du uppfattat alla inresebestämmelser och smittskyddsrestriktioner rätt. Det går tyvärr inte att komma ifrån att situationen är komplicerad och svåröverblickbar. Även om UD har lyft avrådan från resor till länder inom EU är läget inte som innan utbrottet av pandemin. Många länder kräver att inresande presenterar ett negativt covid-test. Vilka typer av test som godkänns varierar från land till land. Även hur gamla testresultaten får vara skiljer sig åt mellan länder. Vissa, men inte alla, länder gör undantag från testkraven för den som kan visa att den är vaccinerad eller har haft och tillfrisknat från covid.

Från och med den 1 juli förväntas svenska resenärer kunna använda sig av den kostnadsfria e-tjänsten EU:s digitala covidbevis. Den har utarbetats i syfte att underlätta rörligheten inom EU. I ett första steg kommer resenärer genom denna tjänst kunna intyga att man är vaccinerad mot covid-19 och från och med senast den 12 augusti ska det även gå att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande. I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för arbetet med det detta covidbevis. Mer information finns på E-hälsomyndigheten webbplats.

Om du nekas ombordstigning ska du ta kontakt med ditt rese- eller flygbolag samt ditt försäkringsbolag. UD kan inte påverka andra länders inrese- eller utreseregler. Vi kan heller inte påverka flygbolagens regler för ombordstigning. Det är upp till dig som resenär att säkerställa att du uppfyller de krav som finns för att tillåtas att resa in eller ut från det land du ska besöka.

Ett flertal länder har infört regler som innebär krav på karantän för personer från bland annat Sverige. Det är landet du reser till som avgör vilka regler om karantän som gäller i landet och det är inget Sverige kan påverka. Därför är det viktigt att som resenär kontrollera vilka karantänsregler som eventuellt gäller i det land du ska besöka och sedan följa lokala regler på plats.

Du som enskild resenär bör vara medveten om och förberedd på att förseningar och inställda flygavgångar kan förekomma. Om din flygresa ställs in eller om du har problem att ta dig tillbaka till Sverige ska du kontakta ditt resebolag eller försäkringsbolag.

Det är nu väl känt att det internationella resandet inte fungerar som före pandemins utbrott och resenärer har därmed möjlighet att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder inför en resa. Principen är därför att UD eller ambassaderna inte kan hjälpa dig med att arrangera en hemresa. Följ länken för mer information om konsulär service till svenskar utomlands, med andra ord vad UD och ambassaderna generellt kan och inte kan hjälpa dig med när du är utomlands.

Sveriges ambassader publicerar reseinformation per land på Sweden Abroad. Det finns nu även en särskild sida per land med covid-19 information som du hittar via ambassadens reseinformationssida. Informationen uppdateras löpande. Har du ytterligare frågor som du inte hittar svaret på rekommenderar vi dig att kontakta det berörda landets myndigheter eller landets ambassad i Stockholm.

Om UD:s avrådan under coronapandemin

UD har flera gånger förlängt den globala avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder men samtidigt efter hand även stegvis undantagit enskilda länder från avrådan. Följ länken för att läsa mer om UD:s nu gällande avrådan.

Beslut om avrådan är en helhetsbedömning av säkerhetsläget i ett land och bygger på flera faktorer. För den pandemirelaterade avrådan har dessa faktorer främst varit kopplade till möjligheter och säkerhet kopplat till in- och utresor, vårdmöjlighet med mera. Sedan den 1 juni 2021 väger UD även in EU:s undantagslista på länder och områden som tillåts inresa i EU i avrådansbeslut/länder som undantas från avrådan.

Omvärldsläget är fortfarande osäkert och snabbt föränderligt. Pandemin pågår fortfarande. Fortsatt råder det signifikanta inskränkningar vad gäller internationella flygresor, begränsad tillgång till sjukvård samt att utegångsförbud är fortsatt vanligt på många håll i världen. In- respektive utreseregler riskerar ändras snabbt och nya beslut kan fattas med kort varsel och med omfattande konsekvenser för utländska resenärer. Därför kvarstår avrådan.

UD har ett nära samråd med Folkhälsomyndigheten och följer utvecklingen i olika länder genom svenska ambassader utomlands men även genom till exempel EU-samarbetet och fattar beslut utifrån tillgänglig information.

UD:s bedömning är att osäkerhetsfaktorerna för svenska resenärer överlag har minskat inom det här området och det finns ett nära samarbete mellan länderna som ingår i EU/EES vad gäller bland annat rätten till sjukvård. Mer information finns på EU-sidan Re-open Europe.

Om man ska resa till ett EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien bör man ha med Försäkringskassans EU-kort. Läs mer och beställ på Försäkringskassans hemsida.

UD:s avrådan ses över löpande. Följ länken för att läsa mer om UD:s nu gällande avrådan.

Besluten om att häva avrådan för utomeuropeiska destinationer baseras framförallt på EU:s undantagslista. Länderna på EU:s undantagslista bygger på data från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC – den europeiska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten – och godkänns gemensamt av EU-länderna. Urvalet bygger på kriterier som folkhälsoläget och smittskyddsåtgärder vid resor. EU:s undantagslista uppdateras periodiskt och länder kan läggas till och tas bort från listan. UD kommer framöver följa EU:s undantagslista och lyfta avrådan för de länder som inkluderas på listan. På samma sätt kommer UD även att återinföra avrådan för de länder som tas bort från listan.

Mer information finns på EU-sidan Re-open Europe.

Beslutet om att häva avrådan för Australien, Israel, Nya Zeeland, Rwanda, Singapore, Sydkorea och Thailand baseras på EU:s undantagslista. Länderna på EU:s undantagslista bygger på data från EU:s smittskyddsmyndighet ECDC – den europeiska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten – och godkänns gemensamt av EU-länderna. Urvalet bygger på kriterier som folkhälsoläget och smittskyddsåtgärder vid resor. EU:s undantagslista uppdateras periodiskt och länder kan läggas till och tas bort från listan. UD kommer framöver följa EU:s undantagslista och lyfta avrådan för de länder som inkluderas på listan. På samma sätt kommer UD även att återinföra avrådan för de länder som tas bort från listan.

Mer information finns på EU-sidan Re-open Europe.

I allmänhet avråder UD från resor till ett land, eller delar av ett land, när säkerhetssituationen bedöms som farlig, oberäknelig eller snabbt föränderlig. När UD avråder gäller i många fall inte hela din reseförsäkring. Det är upp till varje försäkringsbolag att avgöra vilka försäkringsvillkor som ska gälla då UD avråder. Därför är det viktigt att du kontrollerar din försäkring innan avresa. Väljer du att resa till ett land som omfattas av en avrådan har ambassaden begränsad möjlighet att bistå dig med konsulär hjälp om så skulle behövas. Här hittar du mer information om vad en avrådan innebär.

Nej, en avrådan är en rekommendation, men ett avrådansbeslut fattas aldrig utan skäl och bör ses som en tydlig signal om ett allvarligt säkerhetsläge och är en indikation på att våra ambassader har mer begränsade möjligheter att bistå.

UD kan avråda från icke nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor; eller från alla resor, vilket även inkluderar arbetsresor och alla andra resor. UD:s avrådan är en helhetsbedömning av säkerhetsläget i det land man ska resa till. UD:s avrådan är ett generellt råd som riktar sig till alla svenskar, det är inte en bedömning av förutsättningarna för en enskild person eller för en särskild grupp av svenskar.

Att avrådan tagits bort från resor till vissa länder innebär tyvärr inte att situationen är som före coronapandemins utbrott. Även i Europa är läget fortfarande föränderligt och många länder har inreserestriktioner och förhållningsregler för alla som befinner sig i landet. Oavsett om UD avråder eller inte är det upp till dig som resenär att fatta beslut om att resa, hålla dig välinformerad, ha ett försäkringsskydd och att resa med marginal för förseningar och extra kostnader.

Frågor om vaccin och vaccination kopplade till utlandsresa

På EU-nivå pågår det just nu ett arbete för att inrätta ett gemensamt bevis om genomförd vaccination, negativt test eller tillfrisknande som ska kunna användas för att underlätta rörligheten inom EU. I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för arbetet med det svenska covidbeviset. Mer information finns på E-hälsomyndighetens hemsida. Fram tills att covidbeviset är på plats hänvisas frågor om vaccinationsintyg till den sjukvårdsregion man tillhör.

Från och med den 1 juli förväntas svenska resenärer kunna använda sig av den kostnadsfria e-tjänsten EU:s digitala covidbevis. Den har utarbetats i syfte att underlätta rörligheten inom EU. I ett första steg kommer resenärer genom denna tjänst kunna intyga att man är vaccinerad mot covid-19 och från och med senast den 12 augusti ska det även gå att hämta bevis på negativt covid-19-test och bevis på tillfrisknande. I Sverige ansvarar E-hälsomyndigheten för arbetet med det detta covidbevis. Mer information finns på E-hälsomyndighetens webbplats.

Ett fåtal länder i Europa har redan nu öppnat upp för att vaccinerade ska kunna resa in i deras länder. Emellertid är det olika från land till land vilken form av vaccinationsbevis som krävs och vilka eventuellt ytterligare krav som kan ställas för att tillåtas inresa. Det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller, och det är inget som Sverige kan påverka. Det är alla resenärers eget ansvar, även de som vaccinerat sig, att kontrollera vilka inresebestämmelser som gäller för landet man avser att resa till och även vilka regler som gäller i eventuella transitländer.

Vaccination påverkar inte UD:s avrådan. Däremot kan andra länder ha full vaccinering (eller andra intyg som negativt PCR-test) som krav för att tillåta inresa i landet.

Du som är bosatt utomlands och vill vaccineras bör vända dig till lokala myndigheter och lokal sjukvård i det land du bor och själv undersöka vilka förutsättningar som gäller för att få den vaccinering som landet i fråga eventuellt rekommenderar, erbjuder eller kräver. Sveriges ambassader erbjuder inte vaccinering till svenskar bosatta utomlands.

Är du utskriven ur Sverige måste du skriva in dig igen för att kunna erhålla offentlig sjukvård. Läs mer på 1177.

Frågor om inresa till Sverige för svenska och utländska medborgare

Folkhälsomyndigheten ger rekommendationer för vad som gäller vid ankomst till Sverige efter en utlandsresa.

Frågor om vilka krav som ställs på utländska medborgare som vill resa in i Sverige besvaras av Polisen. Sedan mars 2020 råder ett förbud för icke nödvändiga resor från andra länder till Sverige. Förbudet har därefter förlängts och kompletterats. Mer information finns på Polismyndighetens hemsida.

Ja, det finns undantag. Det är Polismyndigheten som ansvarar för tillämpning av inreseförbudet och UD hänvisar därför alla frågor till dem. Du kan även hitta svar på vanligt förekommande frågor här.

Regeringens arbete med coronapandemin

Regeringens övergripande mål är att begränsa smittspridningen för att skydda människors liv och hälsa och säkra sjukvårdens kapacitet.

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

  • Begränsa smittspridning i landet.
  • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
  • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
  • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
  • Begränsa oro, bland annat genom information.
  • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.