Organisation

Uppdaterad

Utrikesdepartementet är det största av Regeringskansliets elva departement. Till UD hör drygt 100 utlandsmyndigheter – ambassader, representationer, delegationer och konsulat – som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

Ladda ner:

Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm.
Utrikesdepartementet vid Gustav Adolfs torg i Stockholm. Foto: Johan Tegel, Regeringskansliet

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

Hela utrikesförvaltningen har knappt 2600 anställda, varav cirka 750 personer arbetar på UD i Stockholm. På utlandsmyndigheterna arbetar drygt 500 utsända tjänstemän från UD tillsammans med cirka 1300 lokalt anställda.

Politisk ledning

Chef för Utrikesdepartementet är utrikesminister Ann Linde. Statsrådet Lindes statssekreterare, med titeln kabinettssekreterare, är Robert Rydberg. 

Per Olsson Fridh är minister för internationellt utvecklingssamarbete. Statssekreterare hos Per Olsson Fridh är Janine Alm Ericson. 

Anna Hallberg är utrikeshandelsminister och minister med ansvar för nordiska frågor. Statssekreterare hos Anna Hallberg är Krister Nilsson.

Tillsammans utgör statsråden, kabinettssekreteraren och statssekreterarna UD:s politiska ledning.

UD:s ledning

Enheter

UD:s löpande arbete sköts inom ett antal enheter. Enheterna handlägger och förbereder ärenden innan regeringen fattar beslut. En annan uppgift är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen.

UD:s enheter bistår den politiska ledningen med att sammanställa och analysera information för politiska ställningstaganden. Det görs bland annat genom att förbereda och presentera underlag för regeringsbeslut, propositioner, interpellationssvar och riksdagsfrågor. En annan uppgift för enheterna är att företräda Sverige i internationella förhandlingar och främja svenska utrikespolitiska och ekonomiska intressen samt sköta kontakterna med UD:s myndigheter.

UD:s geografiska enheter

UD:s funktionella enheter

UD:s övriga enheter och funktioner

Utrikesrepresentationen

Sverige har diplomatiska förbindelser med i stort sett alla stater i världen. I ungefär hälften av dessa stater har Sverige ambassader och konsulat. Sveriges utrikesrepresentation består av drygt 100 utlandsmyndigheter. Utöver dem finns dessutom ungefär 330 honorärkonsulat.

Utrikesrepresentationen