Rätts- och stabsavdelningen

Rätts- och stabsavdelningen ansvarar för Finansdepartementets administrativa stöd till den politiska ledningen, verksamhetsplanering, budgetsamordning, intendentur samt ekonomi- och it-administration. Avdelningen ansvarar för dessutom för utformningen av lagförslag och förordningar samt bistår departementsledningen och samtliga avdelningar, förutom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen, med råd i juridiska frågor.

Ansvarsområden och organisation

Avdelningen består av tre sekretariat:

  • Rättssekretariatet
  • Sekretariatet för politiska ledningens assistenter
  • Sekretariatet för verksamhetsstyrning.

Ungefär 40 personer avbetar på avdelningen. 

Rätts- och stabsavdelningens sekretariat

Rättssekretariatet

Rättssekretariatet ansvarar för utformningen av lagförslag och förordningar samt bistår departementsledningen och samtliga avdelningar, förutom finansmarknadsavdelningen och skatte- och tullavdelningen, med råd i juridiska frågor.

Ungefär 15 personer arbetar på enheten. 

Sekretariatet för politiska ledningens assistenter

Sekretariatet ansvarar administrativt stöd till den politiska ledningen.

Ungefär 10 personer arbetar på enheten. 

Sekretariatet för verksamhetsstyrning

Sekretariatet ansvarar för departementet verksamhetsplanering, interna budgetsamordning samt ekonomi- och it-administration. Sekretariatet ansvarar även för vissa säkerhetsskydds-, krishanterings- och lokalfrågor.

Ungefär 10 personer arbetar på enheten. 

Här når du oss

Telefon: Regeringskansliets växel 08-405 10 00

E-post: [email protected]
Om du vet namnet på den du ska skicka mail till: [email protected]

Postadress: Finansdepartementet, 103 33 Stockholm
Besöksadress: Finansdepartementet, Jakobsgatan 24, Stockholm

Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Du kan anmäla ditt intresse genom att mejla till ovanstående mejladress.