Remiss från Socialdepartementet

Remiss SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre Diarienummer: S2017/02040/FST

Publicerad

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat SOU 2017:21 Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre.

Ladda ner:

Sista dag att svara på remissen är fredagen den 29 september 2017.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.