Hoppa till huvudinnehåll
Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att ta fram förslag på spridning av behandlingsprogram för personer som utövar våld mot närstående

Publicerad

I syfte att möjliggöra en effektutvärdering av behandlingsprogrammet Predov (Preventing Domestic Violence) i frivilliga verksamheter ska Kriminalvården utreda och ta fram en plan för hur programmet kan spridas till kommuner och regioner.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att

  • bedöma behovet av och planera för anpassningar av programmet samt för hur programmet kan användas tillsammans med metoder för riskbedömning och kontakt med närstående till våldsutövaren inom verksamheter utanför Kriminalvården,
  • analysera möjligheterna för att personer som påbörjat Predov inom Kriminalvården vid behov ska kunna fullfölja programmet i annan verksamhet,
  • föreslå hur Predov ska effektutvärderas vid användning i regionala och kommunala verksamheter samt bedöma kostnaden för en sådan utvärdering, och
  • beräkna vilka resurser som behöver tas i anspråk för att på ett kostnadseffektivt sätt implementera, tillämpa och sprida Predov.

Kriminalvården ska under arbetet med uppdraget samråda med de kommuner som hittills har prövat Predov samt med Socialstyrelsen, Polismyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknads-departementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2023.

 

Laddar...