Uppdrag att fördela statsbidrag till kommuner i glesbygd Diarienummer: N2018/00906/HL

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att besluta om och utbetala ett särskilt statsbidrag till kommuner i stödområde A (se bilaga) med geografiska och demografiska utmaningar, i syfte att stärka näringslivet under åren 2018–2020.

Ladda ner:

En slutredovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2021.