Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag att genomföra en studie om viss sjukfrånvaro Diarienummer: S2013/1239/SF

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Uppdrag att genomföra en studie om viss sjukfrånvaro

Regeringen uppdrar åt Försäkringskassan att genomföra en studie av sjukfrånvaro i psykiska diagnoser. Under slutet av 1990-talet och början av 2000-talet ökade sjukfrånvaron kraftigt. Under samma tid skedde också en förskjutning i de diagnoser som orsakade sjukfrånvaron på så sätt att andelen sjukskrivna med psykiska diagnoser ökade betydligt. Den psykiska ohälsans betydelse för sjukfrånvaro har därefter kvarstått och närmast förstärkts. Studien ska innehålla dels en beskrivning av karaktäristika för de personer som uppbär ersättning från sjukförsäkringen i psykiska diagnoser, dels en analys av diagnos- panoramats sammansättning. Försäkringskassan ska även analysera kompositionen av nya sjukfall i psykiska diagnoser med hänsyn till skillnader i arbetsmarknadsstatus såsom anställda och arbetslösa. Försäkringskassan ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet) i en delrapport senast den 5 augusti 2013 och i en slutrapport senast den 15 december 2013.