Hoppa till huvudinnehåll

Regeringens åtgärder för den statliga barn- och ungdomsvården

Publicerad

Regeringen genomför en rad olika reformer för att stärka och förbättra den statliga barn och ungdomsvården. Det handlar bland annat om insatser kopplade till organiseringen av vården, men också trygghetsskapande, säkerhetsbefrämjande och brottsförebyggande åtgärder.

- Alla barn och unga har rätt till en trygg uppväxt och en ljus framtid. Den statliga barn- och ungdomsvården ska vara utformad så att den kan ge den vård, trygghet, säkerhet, omvårdnad och utbildning som krävs för att uppnå det. Situationen för barn och unga som är i samhällets vård ska alltid leda till det bättre, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.

Regeringen förstärker styrningen av SiS

17 maj 2024

Regeringen har beslutat om att ändra Statens institutionsstyrelses (SiS) instruktion. Detta i syfte att tydliggöra krav på resultat vad gäller anpassad platstillgång, trygghet, säkerhet och kontroll. Ändringen är en del i regeringens reformarbete av den statliga barn- och ungdomsvården.

Regeringen förstärker styrningen av SiS

Regeringen har tagit emot delredovisning med förslag för att öka tryggheten och säkerheten på SiS särskilda ungdomshem

3 maj 2024

Regeringen har tagit emot en delredovisning om avskildhet i anslutning till de placerades dygnsvila på Statens institutionsstyrelse (SiS) särskilda ungdomshem. I utredarens betänkande lämnas bland annat förslag som innebär att SiS i vissa fall ska kunna besluta om att låsa dörrarna nattetid för barn och unga som använder sig av hot och våld.

Regeringen har tagit emot delredovisning med förslag för att öka tryggheten och säkerheten på SiS särskilda ungdomshem

Ökade medel till Statens institutionsstyrelse (SiS)

6 april 2024

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen och Sverigedemokraterna att anslaget till SiS under 2024 höjs med drygt 300 miljoner kronor. Medlen ska bland annat nyttjas till fler platser för de som döms till sluten ungdomsvård och åtgärder kopplat till en ny lagstiftning som rör SiS särskilda befogenheter.

Ökade medel till Statens institutionsstyrelse (SiS)

Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

5 februari 2024

Barn och unga i samhällets vård befinner sig ofta i en utsatt situation och riskerar att fara illa om de inte får adekvat vård, omsorg och behandling. För att bättre kunna möta barn och ungas vårdbehov i den samhällsutveckling som nu sker behövs ett omfattande förändringsarbete. Regeringen tillsätter därför en utredning i syfte att reformera och se över den statliga barn- och ungdomsvårdens uppdrag och organisation.

Utredning för att reformera den statliga barn- och ungdomsvården tillsätts

Regeringen föreslår fler möjligheter att begränsa elektroniska kommunikationstjänster på de statliga ungdomshemmen

7 mars 2024

Det finns ett stort behov av att öka tryggheten och säkerheten på de särskilda ungdomshemmen. I en proposition föreslår regeringen därför att tillgången till bland annat mobiltelefoner och internet ska begränsas för barn och unga som vistas på särskilda ungdomshem. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2024.

Regeringen föreslår begränsad mobil- och internetanvändning på särskilda ungdomshem

Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

15 september 2023

Regeringen ser stora behov av att satsa på stärkt trygghet, säkerhet och kapacitet vid SiS. Därför föreslår regeringen nu i budgetpropositionen att anslaget till myndigheten ökas med 145 miljoner kronor 2024, 153 miljoner kronor 2025 och 156 miljoner kronor 2026.

Omfattande satsning på Statens institutionsstyrelse (SiS)

Regeringen ser över Statens institutionsstyrelses uppdrag

11 januari 2023

Regeringen har tagit emot en rapport från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som visar att sju av tio flickor upplever återkommande hot och kränkningar från andra boende eller från anställda vid Statens institutionsstyrelse, SiS. Rapporten visar också att barn och unga har avskilts längre än vad lagen tillåter. Flickor utsätts för kränkningar, våld och otillåtna tvångsåtgärder, och alltför många flickor känner sig otrygga på sina boenden.

Regeringen ser över Statens institutionsstyrelses uppdrag

 

 

Laddar...