Hoppa till huvudinnehåll

Mål för offentlig upphandling

Regeringens mål för området är att den offentliga upphandlingen ska vara effektiv, rättssäker och ta tillvara konkurrensen på marknaden, samtidigt som innovativa lösningar främjas samt miljöhänsyn och sociala hänsyn beaktas. På så sätt bidrar den offentliga upphandlingen till en väl fungerande samhällsservice till nytta för medborgarna och näringslivets utveckling, samtidigt som skattemedel används på bästa sätt. Utifrån målet för den offentliga upphandlingen har regeringen i den nationella upphandlingsstrategin beslutat om sju inriktningsmål:

  • en offentlig upphandling som ett strategiskt verktyg för en god affär,
  • effektiva offentliga inköp,
  • en mångfald av leverantörer och en väl fungerande konkurrens,
  • en rättssäker offentlig upphandling,
  • en offentlig upphandling som främjar innovationer och alternativa lösningar,
  • en miljömässigt ansvarsfull offentlig upphandling, och
  • en offentlig upphandling som bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Det första inriktningsmålet är det övergripande målet. Övriga inriktningsmål används för att uppnå detta

Laddar...