Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

SÖ 1979:12 SÖ 1979:12

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 12 Tilläggsprotokoll till den europeiska konventionen om inbördes rättshjälp Strasbourg, den 17 mars 1978. Additional Protocol to the European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters Undertecknat av Sverige den 6 april 1979 Proposition 1978/79:80 Beslut om ratifikation den 15 mars 1979 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 13 juni 1979 Protokollet i kraft den 12 april 1982, även för Sverige