Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Förenta nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen SÖ 1991:41

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr. 41 Konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen Wien, den 20 december 1988. Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Undertecknad av Sverige den 20 december 1988 Proposition 1990/91:127 Beslut om ratifikation den 30 maj 1991 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 22 juli 1991 Konventionen i kraft den 11 november 1990, för Sverige den 20 oktober 1991