Statens offentliga utredningar från Socialdepartementet

Naloxon kan rädda liv - bedömningar av nuläget och nästa steg SOU 2022:54

Publicerad

Texten Naloxon kan rädda liv - bedömningar av nuläget och nästa steg på blå bakgrund

I delbetänkandet Naloxon kan rädda liv – bedömningar av nuläget och nästa steg analyserar Narkotikautredningen om andra yrkesgrupper än hälso-och sjukvårdspersonal ska kunna ge naloxon mot opioidöverdoser.

Ladda ner:

Utredningen:

• bedömer att tillgången till naloxon behöver ingå som en av flera insatser i ett nationellt program för att förhindra narkotika-och läkemedelsorsakad dödlighet.

• tar principiellt ställning för att det bör bli möjligt för andra än hälso-och sjukvårdspersonal att inom sina arbetsuppgifter kunna administrera naloxon vid en opioidförgiftning.

• lämnar inga författningsförslag i betänkandet.