Statens offentliga utredningar från Justitiedepartementet

En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring SOU 2021:35

Publicerad

Betänkande av Utredningen om en stärkt rättsprocess och en ökad lagföring.

Ladda ner:

Utredningens uppdrag har, i huvudsak, varit att

  1. överväga ändringar av straffbestämmelserna för mened, övergrepp i rättssak och skyddande av brottsling och lämna förslag som sammantaget innebär en höjd straffnivå för brotten samt överväga behovet av ändringar när det gäller vittnesuppgifter som lämnas under förundersökningen,
  2. analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en möjlighet till strafflindring för den som medverkar till utredning av någon annans brottslighet,
  3. analysera om det finns ett behov av och är lämpligt att införa en möjlighet att vittna anonymt, och
  4. föreslå åtgärder för att förbättra stödet till vittnen och överväga åtgärder för att stärka skyddet av vittnen.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

  • En stärkt rättsprocess och en ökad lagföring

    Under de senaste åren har antalet skjutningar med dödlig utgång i kriminella sammanhang ökat. Men brottsligheten är inte endast begränsad till skjutvapenvåld. Narkotikabrott, rån och utpressning är bara några exempel på brott som är vanligt förekommande i sådana sammanhang. Brott som begås inom ramen för kriminella nätverk kan av olika skäl vara särskilt svåra att utreda. Det finns därför ett behov av att överväga åtgärder med det övergripande syftet att stärka rättsprocessen och öka lagföringen.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition