Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Funktionalitet och enhetlighet – hyresmodell för fem kulturinstitutioners huvudbyggnader SOU 2020:76

Publicerad

Utredningen om översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.

Ladda ner:

En särskild utredare har haft i uppdrag att utreda och föreslå nya alternativa och hållbara hyresmodeller för de fem kulturinstitutioner som sedan 2001 har en kostnadsbaserad hyresmodell. I utredningen ingår att värdera och bedöma möjligheterna till att de föreslagna alternativa modellerna kan tilllämpas på andra motsvarande fastigheter som rymmer kulturverksamheter och som förvaltas av Statens fastighetsverk.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition