Statens offentliga utredningar från Finansdepartementet

Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande SOU 2019:65

Publicerad

Långtidsutredningen 2019 presenterade sitt huvudbetänkande som denna gång fokuserar på ojämlikhet.

Ladda ner:

Sverige har under lång tid haft internationellt sett små inkomstskillnader men dessa har ökat sedan början av 1980-talet. Ökningen i Sverige har varit förhållandevis stor och Sverige har närmat sig nivån i många andra europeiska länder. I betänkandet analyseras vad som förklarar de ökade inkomstskillnaderna och på vilket sätt de kan påverka ekonomins funktionssätt.

Långtidsutredningen presenterar 7 bilagor i samband med huvudbetänkandet.

Bilagorna hittar du här: Långtidsutredningen 2019.

 

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

Lagrådsremiss

Proposition