Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt SOU 2012:25

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen hade den 8 december 2011 gett Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar i uppdrag att i ett delbetänkande senast till den 1 april 2012 redovisa vilka förändringar som kan uppmuntra privatpersoner att hyra ut sin bostad och andra eventuella förändringar som på kort sikt kan öka utbudet av hyresrätter samt underlaget för denna bedömning.

Utredningen om att utveckla hyresrättens förutsättningar överlämnade torsdagen den 29 mars delbetänkandet Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt (SOU 2012:25).

För att uppmuntra privatpersoner att hyra ut bostäder med bostadsrätt respektive äganderätt föreslår utredningen:

  • Rätt för varje bostadsrättshavare att själv besluta om uthyrning
  • Friare hyressättning vid privatuthyrning och kort uppsägningstid för hyresgäst
  • Säker dispositionsrätt av sin egen bostad

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (1 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss (1 st)

Proposition