Statens offentliga utredningar från Klimat- och näringslivsdepartementet

Jakt och fiske i samverkan SOU 2005:116

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Slutbetänkande i jakt- och fiskerättsutredningen. Utredningen har haft i uppdrag att så långt som möjligt klarlägga grunderna och omfattningen av samebymedlemmars och markägarnas jakt- och fiskerätt i lappmarkerna och på renbetesfjällen. Uppdraget har vidare varit att söka samförståndslösningar mellan samebymedlemmar och markägare.