Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd och slopad kontrolluppgiftsskyldighet

Publicerad

I lagrådsremissen föreslås att sekretess ska gälla vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd till elanvändare. I lagrådsremissen föreslås också att kontrolluppgiftsskyldigheten ska slopas för ersättning som avser utbetalning av elstöd till elanvändare.

Ladda ner:

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 februari 2023.