Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Promemoria Komplettering till Statskontorets rapport Hund under kontroll

Publicerad

I rapporten Hund under kontroll – Förslag för att stärka myndigheternas verksamhet enligt tillsynslagen och viss verksamhet enligt djurskydds-lagen (2024:3) föreslår Statskontoret ändringar i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (tillsynslagen) och i djurskyddslagen (2018:1192).

Ladda ner:

Ändringarna gäller bland annat möjlighet för länsstyrelserna att utöva tillsyn enligt tillsynslagen, få tillträde till bostäder och andra utrymmen för tillsynen och att besluta om tillfälliga omhändertaganden för mentalbesiktning av hundar. Det föreslås också en möjlighet för Polismyndigheten att besluta om avlivning av djur som omhändertagits enligt djurskyddslagen i vissa fall.

Laddar...