Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Bättre förutsättningar för utsänd statlig personal Ds 2024:9

Publicerad

Utredningen har kartlagt och analyserat fyra frågeställningar som berör förutsättningarna för utsänd statlig personal och deras familjemedlemmar.

Ladda ner:

Utredningen har kartlagt och analyserat:

  • den anställdes kostnader för förmånsbeskattning av medföljande familjemedlemmars vaccination och hälsoundersökningar före och efter utsändning
  • problem med tillgång till sjukvård i Sverige vid utsändning av personer som inte anses bosatta i Sverige
  • processen för och möjligheterna till uppehållstillstånd och svenskt medborgarskap för medföljande familjemedlemmar som inte är svenska medborgare
  • tillgång till och ersättning för sjukvård för utsänd statlig personal och deras medföljande familjemedlemmar vid stationering inom EU/EES, Schweiz och Storbritannien.

I promemorian föreslås att förmånen av vaccination av medföljande familjemedlemmar vid tjänstgöring utomlands ska göras skattefri, om vaccinationen krävs för utlandsvistelsen. Skattefriheten föreslås gälla både privat och statligt anställd personal.

I promemorian föreslås också att även den som sänds ut av Regeringskansliet eller Försvarsmakten för tjänstgöring utomlands, men inte är bosatt här i Sverige, ska omfattas av regionernas ansvar att erbjuda en god hälso- och sjukvård samt tandvård. Detta gäller även medföljande familjemedlemmar. Personal från Försvarsmakten som tjänstgör i en internationell militär insats ska dock inte omfattas av regionernas utökade ansvar enligt förslaget.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2025.

Laddar...