Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget med anledning av ökade levnadsomkostnader S2022/04060

Publicerad

Ett tillfälligt tilläggsbidrag lämnas till barnfamiljer med bostadsbidrag under juli till och med december 2022. Regeringskansliet föreslår nu att tilläggsbidraget förlängs till och med den 30 juni 2023.

Ladda ner:

Regeringskansliet föreslår att tilläggsbidraget förlängs i oförändrad form.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition