Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Försvarsdepartementet, Utrikesdepartementet

Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige Ds 2022:7

Publicerad

Regeringen beslutade den 16 mars 2022 att tillsätta en arbetsgrupp för genomförande av överläggningar om det förändrade säkerhetspolitiska läget till följd av Rysslands aggression mot Ukraina. Överläggningarna har letts av utrikesminister Ann Linde. Försvarsminister Peter Hultqvist har också deltagit.

Ladda ner:

Samtliga riksdagspartier har deltagit i överläggningarna och varit
representerade av följande ledamöter: Kenneth G Forslund (S),
Hans Wallmark (M), Pål Jonson (M), Aron Emilsson (SD), Kerstin
Lundgren (C), Håkan Svenneling (V), Mikael Oscarsson (KD),
Allan Widman (L) och Elisabeth Falkhaven (MP).

Laddar...