Departementsserien och promemorior från Socialdepartementet

Nationell handlingsplan för att implementera den europeiska barngarantin S2022/01667

Publicerad

Svensk lagstiftning ger förutsättningar för att alla barn ska få faktisk tillgång till de grundläggande samhällstjänster som avses i Barngarantin. De flesta av tjänsterna är dessutom kostnadsfria.

Ladda ner:

Det finns dock grupper av barn som inte får eller riskerar att inte få tillgång till samhällstjänsterna.

Vid sidan av de grundläggande samhällstjänsterna finns den ekonomiska familjepolitiken som förstärker barnhushållens ekonomi och minskar risken för ekonomisk utsatthet.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition