Hoppa till huvudinnehåll
Departementsserien och promemorior från Finansdepartementet

Nya spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19

Publicerad

I promemorian lämnas förslag till tillfälliga spelansvarsåtgärder i syfte att stärka skyddet för spelarna och motverka förekomsten av problemspelande.

Ladda ner:

Förslagen lämnas mot bakgrund av den ökade spridningen av sjukdomen covid-19. I allt väsentligt överensstämmer förslagen med de tidigare gällande spelansvarsåtgärderna.

De tillfälliga spelansvarsåtgärderna innebär skärpta regler i fråga om insättnings- och förlustgränser samt inloggningstider. Vid kommersiellt onlinespel föreslås att den övre gränsen för insättningar får uppgå till högst 4 000 kronor per vecka. Vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino föreslås en motsvarande förlustgräns gälla. Det ska även vara obligatoriskt för spelarna att begränsa sin inloggningstid vid kommersiellt onlinespel och vid spel på statliga värdeautomater på andra platser än på ett kasino. Vidare föreslås att värdet av en bonus hos en licenshavare som tillhandahåller kommersiellt onlinespel, och vid spel på värdeautomater på andra platser än på ett kasino, ska begränsas till högst 100 kronor.

Regleringen om de tillfälliga spelansvarsåtgärderna föreslås träda i kraft den 7 februari 2022 och gälla till utgången av juni 2022. Åtgärderna kommer dock endast att införas om det bedöms vara nödvändigt med hänsyn till den aktuella situationen. Vid bedömningen kommer hänsyn att tas till rådande restriktioner och rekommendationer som bedöms öka risken för bl.a. social isolering och ökad psykisk ohälsa, exempelvis vid hemarbete.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv

Departementsserien (1 st)

Statens offentliga utredningar

Lagrådsremiss

Proposition

Laddar...