Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern deltar vid allmänna rådets möte i Luxemburg

Publicerad

Den 25 juni deltar EU-minister Jessika Roswall vid EU:s ministerrådsmöte i Allmänna rådet, General Affairs Council (GAC).

Allmänna rådet ska diskutera utkast till slutsatser till Europeiska rådet 27–28 juni, där bland annat Ukraina och prioriteringarna för EU:s nästa institutionella cykel, den så kallade strategiska agendan, kommer att diskuteras.

− Det ligger i Sveriges intresse att den strategiska agendan för 2024–2029 och nästa kommission fokuserar på viktiga frågor, såsom stödet till Ukraina, säkerhet och försvar, hur EU förbereder sig för nästa utvidgning, konkurrenskraftsfrågor i bred mening, energi- och grön omställning, hantering av migrationen och bekämpning av gränsöverskridande organiserad brottslighet. EU:s arbete ska i alla delar bygga på tydliga krav på och efterlevnad av respekten för rättsstatens principer, säger EU-minister Jessika Roswall.

På dagordningen står också en riktlinjedebatt om transparensdirektivet och en ny utfrågning av Ungern inom ramen för artikel 7-förfarandet, det vill säga om utvecklingen av unionens värden i Ungern. Detta blir den sjunde utfrågningen av Ungern sedan artikel 7 aktiverades 2018.

I anslutning till Allmänna rådet kommer de första mellanstatliga konferenserna hållas mellan EU och Moldavien samt mellan EU och Ukraina. Detta är viktiga steg på ländernas väg till EU-medlemskap. EU-ministern representerar Sverige på dessa konferenser.

Presskontakt

Linn Laurin
Pressekreterare hos EU-minister Jessika Roswall
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-133 67 90
e-post till Linn Laurin
Laddar...