Hoppa till huvudinnehåll
Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag på åtgärder mot hot och våld

Publicerad

I dag remitteras förslag som syftar till att stärka skyddet mot hot och våld för kommunal- och regionråd samt skydda den kommunala verksamheten mot fel och oegentligheter.

– Vi kan aldrig acceptera att offentliga medel går till brottslighet eller att kriminella skaffar sig fördelar genom att hota och använda våld mot förtroendevalda. Det skapar lidande för enskilda människor och hotar ytterst vår demokrati, säger civilminister Erik Slottner.

Hot och våld mot förtroendevalda är systemhotande och riskerar i förlängningen att underlätta för kriminell verksamhet och undergräva demokratin. I departementspromemorian föreslås därför en skyldighet för kommuner och regioner att förebygga att kommunal- och regionråd utsätts för ohälsa eller olycksfall till följd av hot och våld. Förslaget motsvarar det ansvar som kommuner och regioner redan i dag har för sina arbetstagare enligt arbetsmiljöregelverket.

I promemorian föreslås även att den interna kontrollen i kommuner och regioner ska användas för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten. Det innebär att den interna kontrollen måste vara tillräcklig för att förebygga bl.a. välfärdsbrottslighet och korruption.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2025.

Förslagen har tagits fram i Regeringskansliet och remitteras inom ramen för Departementsserien.

Presskontakt

Erika Svanström
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-648 65 48
e-post till Erika Svanström
Laddar...