Barn i fokus på högnivåmöte om skydd och stöd av barn i Ukraina

Publicerad

Sveriges viktigaste prioritering under ordförandeskapet är stödet till Ukraina. För att uppmärksamma hur ukrainska barn har drabbats av den ryska aggressionen och diskutera vad EU-medlemsstaterna kan göra för att svara upp mot barns behov arrangerade det svenska ordförandeskapet ett högnivåmöte om skydd av barn. På mötet signerades en deklaration av ett mycket stort antal medlemsländer.

Foto av Camilla Waltersson Grönwall, socialtjänstminister när hon skriver under deklarationen.
Camilla Waltersson Grönvall, socialtjänstminister, skriver under deklarationen. Foto: Regeringskansliet/Josefine Stenersen

Över 7 miljoner människor från Ukraina har tvingats lämna sina hem och söka temporärt skydd från den ryska aggressionen, i Ukraina och i andra europeiska länder. En överväldigande majoritet av dessa är kvinnor och barn.

- Tusentals ukrainska barn har bortförts av Ryssland. Enligt the Commission of Inquiry on Ukraine utgör dessa handlingar krigsförbrytelser. De långsiktiga, negativa följderna av dessa grymma familjeseparationer ska inte underskattas. Generationer kommer att sörja, minnas och fördöma dem. På svenskt initiativ har personer som deltagit i dessa olagliga bortföranden blivit föremål för EU-sanktioner - och vi kommer att fortsätta våra ansträngningar. När vi förbereder nästa sanktionspaket blir nästa steg att se till att fler personer omfattas av sanktionerna - för att säkerställa att de ansvariga straffas, säger statsminister Ulf Kristersson.

Fokus på högnivåmötet var hur EU kan arbeta för att stödja Ukraina inom det sociala området och utbyte av lärdomar var en viktig del. Under ledning av moderatorn och tillika barnombudsmannen Elisabeth Dahlin hölls det panelsamtal och anföranden av bland andra Hennes Majestät Drottning Silvia, statsminister Ulf Kristersson, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, Ukrainas socialminister Oksana Zholnovych, EU-kommissionär Dubravka Šuica samt Catherine Russell, generaldirektör för UNICEF.

 Centralt i mötet var barndeltagande, både genom hälsningsfilmer från barn i Ukraina men också genom att Ukrainska barn som bor i Sverige deltog på mötet och ställde frågor till panelerna.

Deklaration för fortsatt engagemang

Det svenska ordförandeskapet har tagit initiativ till en deklaration om stöd för skydd av ukrainska barn. Deklarationen ska mobilisera stöd bland EU:s medlemsstater för fortsatt engagemang i frågan om skydd av de barn som drabbats av den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Deklarationen rymmer också en uppmaning till den Europeiska kommissionen om att fortsatt prioritera återuppbyggnad och reform av Ukrainas barnskyddssystem. På mötet skrev ett stort antal medlemsstater under deklarationen.

- Jag är stolt och glad över att så många av medlemsstaterna har skrivit under deklarationen. Barns situation och kränkningar av deras rättigheter bör uppmärksammas i såväl humanitära insatser som i det långsiktiga stödet för återuppbyggnaden av Ukraina. I deklarationen betonas vikten av kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan medlemsstaterna i dessa frågor. Jag ser fram emot vårt fortsatta gemensamma arbete, säger socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall.