Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har utsett Peter Danielsson till särskild utredare för språkkrav i äldreomsorgen

Publicerad

Regeringen har utsett Peter Danielsson, andre vice ordförande i SKR, till särskild utredare för utredningen Språkkrav för personal i äldreomsorgen (Dir. 2023:44).

Utredaren ska analysera och ta fram förslag på hur krav på kunskaper i svenska språket för personal i äldreomsorgen kan regleras. 

- Idag saknas det enhetliga krav på kunskaper i svenska språket och det behöver därför utredas hur sådana krav kan utformas för personal i äldreomsorgen. Både Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Coronakommissionen har rapporterat om bristande svenska inom äldreomsorgen. Men framför allt är det många äldre, medarbetare och anhöriga i kommunerna som vittnar om missförstånd och svårigheter att förstå och göra sig förstådda. Att ställa krav är att bry sig och vi bryr oss både om äldre och medarbetarna inom äldreomsorgen. Jag tycker därför att det är väldigt positivt att Peter Danielsson, som har en gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn, inte minst som kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg, har tackat ja till att leda den här viktiga utredningen, säger äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje.

- Jag ser fram emot att ta mig an uppdraget. Det är en angelägen och viktig fråga. Alla äldre ska känna sig trygga i att de kan förstå och göra sig förstådda när de möter omsorgspersonal, oavsett om det är i det egna hemmet eller på det särskilda boendet. Det är även viktigt att medarbetare förstår varandra och kan dokumentera korrekt. Det handlar om den medicinska säkerheten. Samtidigt vet vi att kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen kommer att vara en stor utmaning framöver. Därför behöver ökade krav också mötas av möjligheter att stärka sina kunskaper för att kunna jobba inom äldreomsorgen, säger Peter Danielsson.

Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2024.

Presskontakt

Sebastian Tham
Pressekreterare hos äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-134 67 22
e-post till Sebastian Tham