Pressmeddelande från Socialdepartementet

Statens stöd till elitidrotten ska följas upp

Publicerad

Regeringen ger Centrum för idrottsforskning i uppdrag att analysera den samlade idrottsrörelsens villkor och förutsättningar att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet.

– En bred och välkomnande barn- och ungdomsverksamhet är en självklar och naturlig grund för vuxenidrottens bredd- och elitverksamhet. Samtidigt finns det utmaningar för svensk elitidrott. I syfte att utveckla svensk elitidrott behövs en analys av de villkor och förutsättningar som råder för elitidrotten och för enskilda svenska elitidrottare, säger socialminister Jakob Forssmed som ansvarar för idrottsfrågor.

Regeringen bedömer att det samlade stödet för idrotten kan stärka idrottsutövares internationella konkurrenskraft, men att det finns utmaningar för att skapa en mer effektiv och hållbar idrott. Dessa utmaningar kan finnas såväl inom idrottsrörelsens styrning och organisation som inom systemen för bland annat utbildning, skatter och social trygghet eller inom ramen för de statliga och kommunala stöden till idrott.

Centrum för idrottsforskning (CIF) får därför i uppdrag att analysera idrottsrörelsens villkor och förutsättningar att bedriva en konkurrenskraftig och hållbar elitidrottsverksamhet. Analysen ska särskilt beröra elitidrottares olika livssituation och förutsättningar för sina elitsatsningar och lägga tonvikt vid styrkor och möjligheter för svenska elitidrottare. Analysen ska också innehålla en internationell utblick som belyser skillnader mellan olika länders idrottssystem samt dess effekter för elitidrottens bedrivande.

Kostnaden för att genomföra uppdraget ska rymmas inom det bidrag som CIF får för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten. Uppdraget ska senast den 15 april 2024 redovisas till Socialdepartementet.

Presskontakt

Simon Hoff
Pressekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-127 76 97
e-post till Simon Hoff

Prenumerera på Socialdepartementets nyheter

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.