Pressmeddelande från Finansdepartementet

Statskontoret får i uppdrag att utreda ansvarsfördelningen för viss länsstyrelseverksamhet

Publicerad

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Statskontoret att utreda ändrad ansvarsfördelning för viss länsstyrelseverksamhet. Syftet är att bidra till att göra statsförvaltningen mer överskådlig för både medborgare och företag.

– Med detta uppdrag tar regeringen ytterligare ett steg mot att samla ihop staten på regional nivå. En gemensam regional indelning för statliga myndigheter förväntas underlätta samordningen inom staten och samverkan mellan stat, region och kommun. Sådan samordning kan även bidra till att statsförvaltningen blir mer effektiv och enklare att förstå för medborgare och företag, säger civilminister Erik Slottner.

Statskontoret får i uppdrag att ta fram underlag för ändrad ansvarsfördelning för vissa koncentrerade verksamheter för att den ska göras enhetlig med de områden som regleras i förordningen om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning.

I uppdraget ingår även att identifiera ytterligare verksamheter som kan koncentreras till vissa länsstyrelser enligt samma geografiska indelning.

Bakgrund

Sedan 2022 finns förordningen (2022:593) om vissa förvaltningsmyndigheters regionala indelning. I nuläget är Statens servicecenter och Arbetsförmedlingen indelade enligt den. Trafikverket har aviserat att myndigheten kommer anpassa sin regionala indelning från och med 1 januari 2024. Den geografiska indelningen är densamma som följer av de nya civilområdena i strukturen för civilt försvar och sammanfaller även i huvudsak med de regionala samverkansregionerna inom hälso- och sjukvården.

Koncentration av vissa av länsstyrelsernas uppgifter beskrivs i propositionen Ändring av viss länsstyrelseverksamhet (prop. 2011/12:31). Genom koncentration samlas ansvaret för en viss verksamhet till ett färre antal länsstyrelser så att dessa fullgör verksamhet även i andra län än det egna.

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.

Presskontakt

Michaela Binning
Pressekreterare hos civilminister Erik Slottner
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-139 04 63
e-post till Michaela Binning