Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Grön omställning står på agendan när Lotta Edholm leder ministerrådets möte för utbildningsfrågor

Publicerad

Den 7 mars äger EU:s ministerrådsmöte för utbildning rum i Bryssel. På agendan står bland annat att de samlade utbildningsministrarna ska godkänna rådsslutsatser om färdigheter och kompetenser för den gröna omställningen samt en debatt om åtgärder för att komma till rätta med lärarbristen. Skolminister Lotta Edholm leder mötet.

– Det europeiska samarbetet är centralt när det gäller stora frågor som att säkra kompetenser för en grön omställning och att komma till rätta med lärarbristen inom skolan. Jag ser fram emot ett givande möte tillsammans med mina ministerkollegor, säger skolminister Lotta Edholm.

Utbildningsministrarna förväntas godkänna slutsatser om färdigheter och kompetenser för den gröna omställningen. I förslaget till rådsslutsatser lyfts bland annat behovet av samverkan med arbetslivet för att identifiera och kartlägga behoven av gröna kompetenser nu och i framtiden. Rådsslutsatserna fokuserar även på flexibla utbildningsmöjligheter inom yrkesutbildning och högre utbildning som bidrar till kompetensutveckling och grön omställning samt vägledning och information för att attrahera potentiella studenter.

Ministrarna kommer också att hålla en riktlinjedebatt om de utmaningar som finns i medlemsstaterna gällande lärarbristen och vad som skulle kunna göras på europeisk nivå för att bidra till att attrahera, vidareutbilda och behålla kvalificerade och välutbildade lärare och utbildare.

Slutligen kommer EU-kommissionen att informera om sitt initiativ för att fira Europeiska författares dag som kommer att högtidlighållas för första gången den 27 mars 2023.

Presskontakt

Erik Åslin
T.f. pressekreterare hos skolminister Lotta Edholm
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-1406874
e-post till Erik Åslin